Startsida     Företagshälsovård      Företagsmassage     Företagsträning       Privatpersoner      Samarbetspartners      Om Oss      Kontakt

 

Företagshälsovård

Vad är Hälsoprofilbedömning, HPB?
Hälsoprofilbedömning är en mycket omfattande utprövad metod för beteendeförändring, indelning i åtgärdsgrupper, kartläggning av friskvårdsbehov, uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser.

Genom cykeltest, blodtrycks- och skelettmätning och noga utvalda frågor får man fram en klar bild över sin fysiska, mentala och sociala hälsa. Utifrån resultatet kan vi erbjuda de friskvårdinsatser som just passar ert företag.

Resultatet ger en effektivare personal med bättre hälsa och minimerade sjukdagar. Dessa insatser visar sig vara mycket uppskattade hos personalen.

Föreläsningar
HelhetsHälsan arrangerar föreläsningar om kost och motion för alla tillfällen såsom personalmöten, kick off eller som en ren friskvårdsinsats efter utförda hälsoprofilbedömningar.
Föreläsningarna kan skräddarsys för att passa just er personal efter de förutsättningar som finns.

Kostrådgivning
Genom individuell kostrådgivning hjälper den enskilde med att forma en sund livsstil med bra kost och anpassad motion.

 

BilButängsgatan 32 , 602 23 Norrköping, Telefon: 011-10 24 25, Mobiltelefon: 0709-18 86 86, e-post: PJ @ helhetshalsan.nu